info beeld

Apotheose van H. Sacrament van Mirakel met de 4 werelddelen

(onbekend; 1726 – 1750; Sint-Quintinuskathedraal, Hasselt / foto: Luc Van Hoeylandt)

21 maart werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. Op die dag, in 1960, liep een vreedzame manifestatie in Zuid-Afrika uit de hand. Zwarten demonstreerden tegen de zogenaamde pasjeswetten. De pasjeswetten faciliteerden een ver doorgevoerde segregatie waarbij zwarten gediscrimineerd werden. De politie opende het vuur op de demonstranten. Daarbij kwamen 69 mensen om het leven.De discriminatie van blanken jegens zwarten gebeurde echter al eeuwen voordien. Aan de basis ligt onder meer een verkeerde beeldvorming waarbij zwarten als minderwaardig werden beschouwd. Deze beeldvorming weerspiegelt zich in de christelijke kunst.

Een populair thema waarbij steeds een zwarte verbeeld werd, is de voorstelling van de vier continenten die men in de 16e eeuw kende: Afrika, Azië, Europa en het pas ontdekte Amerika. De voorstelling van Afrika en van de Afrikanen kwam nog sterk overeen met het heersende stereotype beeld. Ondanks de neiging naar objectivering in de komende eeuwen, bleef het beeld van Afrika gebed in mythe. Ook in de contrareformatie was de allegorische voorstelling van de werelddelen een populair thema, waar het triomferende Europa ingezet werd in de propaganda van de Kerk. Het was ook een populair onderwerp om het gedachtengoed van de wereldwijde missie van de Kerk te verspreiden.

Dit 18e-eeuwse schilderij is een voorbeeld van ‘de vier werelddelen’.