info beeld

Genadestoel tussen Kerk en Synagoge

(August Stalins; 1917; Sint-Pieterskerk, Testelt)

Hoewel het katholicisme en het jodendom een gemeenschappelijke basis hebben, is er in de loop van de geschiedenis heel wat aandacht gegaan naar de verschillen. Dit leidde soms tot wantrouwen en haat jegens de joden. Dit sijpelde ook door in de christelijke kunst waarin joden negatief of stereotiep werden afgebeeld.

Zo ontstond er al vroeg een iconografische traditie van de allegorische voorstelling van Kerk en Synagoge. De Synagoge werd afgebeeld als een geblinddoekte vrouw - blind voor het ware geloof - met afvallende kroon, de stenen tafelen ondersteboven houdend, met gebroken vaandel, de blik naar beneden of wegkijkend van het kruis. De triomferende Kerk werd naast de Synagoge afgebeeld als een gekroonde dame met kelk en kruisbanier.

Hoewel deze voorstelling vooral in de Middelleeuwen populair was, vindt men ook recente voorbeelden. Dit glasraam uit Testelt werd in 1917 vervaardigd. Links wordt de Kerk afgebeeld en rechts staat de Synagoge. Dit glasraam is gemaakt toen het antisemitisme weer opflakkerde, met de Holocaust als triest hoogtepunt. Antisemitisme wordt aangeklaagd op 9 november, de Internationale dag tegen het Antisemitisme.