info beeld

Salomon en de koningin van Seba

(Jan Boeckhorst; ca. 1650?; Fondatie Terninck, Antwerpen; © Lukas – Art in Flanders vzw / foto: Hugo Maertens)

De koningin van Seba was een prominent personage uit het Oude Testament en wordt vaak afgebeeld als een elegante zwarte dame. In de bijbel was Seba een koninkrijk in het zuidwesten van Arabië, maar de Romeins-Joodse historicus Flavius Josephus noemt de koningin de vorstin van Egypte en Ethiopië.

In het oudtestamentisch verhaal reist de koningin van Seba naar Salomo, koning van Israël. De koningin had gehoord van diens grote wijsheid en wilde hem graag ontmoeten. De koningin werd zo het zinnebeeld voor de nieuwe christenen.

Omdat februari ook wel de liefdesmaand wordt genoemd en er op 14 februari Valentijnsdag wordt gevierd, delen we graag de oude geruchten rond de liefdesrelatie tussen Salomo en Sheba. Deze geruchten hadden een grote draagwijdte in Ethiopië. Daar beweert de keizerlijke familie dat zij afstamt van de koningin van Seba en Salomon. De wetenschap heeft geprobeerd om dit na te gaan. Volgens bepaalde onderzoeken zou het genenbestand van vele Ethiopiërs lijken op het genenbestand van populaties in Israël en Syrië. Dit zou kunnen duiden op de gemengde afkomst van vele Ethiopiërs: Salomo en Seba.

Liefdesverhalen kunnen echter een vreemde wending krijgen. Zo werd de koningin van Seba vanaf het einde van de 13e eeuw, vooral in de volksliteratuur, afgespiegeld als de zwarte duivelse femme fatale die de heilige koning Salomo poogde te verleiden.