info beeld

De H. Norbertus predikt tegen ketter Tanchelm

(Pieter Jozef Verhaghen; 1777; Abdij van ‘t Park; Heverlee)

Volgens de heiligenkalender is 6 juni de naamdag van de Heilige Norbertus. Norbertus roept bij velen weinig tot niets op, maar toch was deze heilige sterk aanwezig op 17e- en 18e-eeuwse prenten, schilderijen en beelden. Vele Vlaamse abdijen werden door hem of op vraag van hem gesticht, zoals de abdij van Tongerlo, Postel, Averbode, Grimbergen en de Abdij van ’t Park in Heverlee.

Dit schilderij komt uit de Abdij van ’t Park. Het toont een predikende Norbertus die optreedt als beschermer van de eucharistie. Aan zijn voeten ligt de verslagen Tanchelm, een zogenaamde ketter die bepaalde katholieke geloofspunten in twijfel trok. Zo had hij onder meer kritiek op de transsubstantiatie (de verandering van de hostie in het lichaam van Christus) in de eucharistie.

Tanchelm vestigde zich in Antwerpen, waar hij door een priester in 1115 werd gedood. Hij had er zoveel aanhangers, dat de paus in 1124 besliste om de H. Norbertus naar Antwerpen te sturen, waar hij de aanhangers van Tanchelm terug op het juiste spoor moest brengen.

Tijdens de contrareformatie werd het duo Norbertus en Tanchelm vaak afgebeeld, ondanks het feit dat ze elkaar nooit ontmoet hebben.