info beeld

Christus valt onder het kruis

(Anthonis Sallaert; 1626-1650; Sint-Joriskerk, Antwerpen / foto: Luc Van Hoeylandt)

In de aanloop naar Pasen is er steeds heel wat te doen. Chocolade eieren zoeken en verhalen over de paashaas vertellen ons echter niet veel over de betekenis van het feest. In de christelijke traditie is Pasen nochtans het belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken christenen het lijden en de kruisdood van Jezus en met Pasen vieren zij zijn verrijzenis uit de dood. Op Paasdag wordt de lijdensweg van Jezus vaak nagebootst. Gelovigen gaan dan biddend en herdenkend langs 14 zogenaamde kruiswegstaties voorbij. Een kruiswegstatie is een schilderij of reliëf dat een tafereel uit de lijdensweg van Jezus uitbeeldt.

Dit schilderij is een scène uit Jezus’ lijdensweg. Het toont hoe hij naar zijn executie wordt gebracht. Opmerkelijk is dat hij omringd wordt door soldaten in Oosterse kledij en met Osmaanse maansikkels op hun banieren en veldtekens. Een historische mismatch van jewelste! De periode waarin het schilderij vervaardigd werd, kan dit anachronisme verklaren. Sallaert schilderde dit tafereel in het 2e kwartaal van de 17e eeuw. In de 16e en 17e eeuw werden de Osmanen in Europa gezien als een bedreiging voor het voortbestaan van het christendom en het Habsburgse Rijk. De vrees voor de ‘wrede’ Turk in de 17e eeuw werd door de keizer en de kerkelijke autoriteiten in hun propaganda verspreid. Dit schilderij is hiervan een illustratie.