Organisatie & Contact

ORBIT vzw is thuis in de wereld van diversiteit & migratie.

ORBIT vzw zet samen met mensen, organisaties en overheden in op een  interlevensbeschouwelijke ontmoeting, een rechtvaardig migratiebeleid, samenwerking in diversiteit en een effectieve aanpak van racisme.

ORBIT vzw
– Thuis in de wereld van diversiteit en migratie


Huidevettersstraat 165

1000 Brussel