Onderwijs

De Andere Verbeeld / Verbeeld Gevaar is een uitgelezen kans om zowel religieus erfgoed als beeldvorming te bespreken in de klas.

Religieuze kunst en beeldvorming: een vreemde combinatie?

Discriminatie, racisme en diversiteit zijn vandaag brandend actuele thema’s. Haast iedere leerling heeft er dagelijks mee te maken en kan er levendig over meespreken. Dit zijn dan ook geschikte thema’s om de brug te slaan naar religieuze kunst: een minder ‘hip’ maar – zo zal blijken – uiterst boeiend onderwerp!

Leraren Esthetica en Geschiedenis kunnen natuurlijk ook vanuit de kunstwerken zelf en hun historische context vertrekken. Religieuze kunst – de ‘TV avant la lettre’ – is bovendien een perfecte aanleiding om te reflecteren over het grote beeldvormingsapparaat van vandaag: de media.

Vakoverschrijdende eindtermen


De educatieve tools die ontwikkeld werden zijn een ideale gelegenheid om te werken aan de vakoverschrijdende eindtermen. De thematiek van het project kadert in ‘context 7 – socioculturele samenleving’ van de VOET, waarbij leerlingen o.a. op weg gezet moeten worden om constructief om te gaan met verschillen tussen mensen en levensopvattingen, om lessen te trekken uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie, om actief te kunnen omgaan met de cultuur en de kunst die hen omringen.

Hoe ga je best te werk?

Hier kan je de webdocumentaire bekijken die ontwikkeld werd voor leerlingen uit het 3e, 4e, 5e en 6e jaar Secundair Onderwijs.
De webdocumentaire is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Na het bekijken van een korte introfilm kan je surfen naar een algemene pagina, naar ‘de jood’, ‘de Turk’, ‘de ketter’, ‘de zwarte’ of ‘de katholiek’. Op eigen tempo kan je teksten lezen, interviews beluisteren of kunstwerken bekijken.
De lesmap geeft suggesties om de thema’s in je les op te nemen.

DoelgroepDe webdocumentaire en de lesmap werden ontwikkeld voor jongeren uit de 2e en 3e graad van het Secundair Onderwijs (ASO, KSO en TSO). 

Leerkrachten kunnen de lesmap onder andere gebruiken tijdens de lessen Geschiedenis, Esthetica, Media, PAV, Godsdienst.