Publicaties

Moslims, moren en Turken

“Westerse beeldvorming en perceptie, van de Middeleeuwen tot nu, historisch gekaderd, met bijzondere aandacht voor de religieuze kunst van de 15e tot de 18e eeuw.”

gratis download

Dit artikel belicht de beeldvorming over ‘de moslim’ en ‘de Turk’. De auteur schetst hoe de middeleeuwse beeldvorming is ontstaan en hoe deze beeldvorming bepalend was voor de perceptie van de Turk in de 15e, 16e en 17e eeuw.

Zwart maar bekoorlijk?

“Westerse beeldvorming over zwarten door de eeuwen heen, met de focus op kunstvoorstellingen vanaf de 15e tot midden de 18e eeuw.”

gratis download

In dit artikel wordt de perceptie van zwarte mensen in de Lage Landen vanaf de 15e tot medio de 18e eeuw belicht. Kunstwerken tonen aan dat de beeldvorming sterk varieerde. Zwart was in de kunst niet alleen symbool voor het kwade, maar ook vaak een hip en fascinerend thema.

De jood in beeld

“Anti-judaische beeldvorming door de eeuwen heen, met de focus op middeleeuwse kunstvoorstellingen.”

gratis download

De auteur geeft een bondig overzicht van de wortels en de eeuwenlange geschiedenis van de jodenhaat. Hierin is aandacht voor de ideologische en maatschappelijke onderbouw van het anti-judaïsme en voor de beeldvorming en de stereotiepe voorstellingen van ‘de jood’.

Kerk versus ketters

“De andere verbeeld in de contrareformatorische tijd: kerk versus ketters en vice versa. Propaganda, missie en eurocentrisme in kunstvoorstellingen.”

gratis download

In deze tekst focust de auteur zich op de beeldvorming en de voorstelling van ‘de andere’, die samenhangt met de religieuze omwentelingen in de 16e en 17e eeuw.

De Andere Verbeeld / Verbeeld Gevaar

“Een blik op het religieus erfgoed van Mechelen”

2013, 56 p. / 9 €

Zes toonaangevende Vlaamse schrijvers schreven een fictief kortverhaal over één of meerdere kunstwerken uit een historische kerk in Mechelen. De kortverhalen zijn een leidraad om met vernieuwde blik naar deze religieuze kunst te kijken en om op een nieuwe manier met racisme en discriminatie om te gaan.

De Andere Verbeeld / Verbeeld Gevaar

“Bijlage bij de expo”

2013, 32 p. / gratis te verkrijgen

Deze rijk geïllustreerde tabloid maakte integraal deel uit van de reizende expo. Er zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen.